System Onyks TOS wspiera pracę kolejowego terminala przeładunkowego. Obsługuje proces świadczenia usług przeładunkowych, ruch wagonów i towarów w obrębie terminala, obsługuje place składowe i magazyny oraz wykonuje kalkulację kosztów. System wspiera przeładunek i składowanie kontenerów, towarów masowych oraz konfekcjonowanych lub jednoznacznie identyfikowalnych.

Wdrożenie systemu organizuje i usprawnia pracę terminala przeładunkowego poprzez zapewnienie przepływu danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami terminala przeładunkowego. Drastycznie redukuje liczbę wprowadzanych danych oraz zwiększa ich wiarygodność. System wspierający pracę zimniejsza ryzyko błędów ludzkich i ogranicza koszty z nimi związane.

System Onyks TOS gromadzi informacje niezbędne do określenia parametrów takich jak dzienny oraz długookresowy obrót, z podziałem na klientów, umowy, etc. Informacje te aktualizowane są na bieżąco, dzięki czemu osoby zarządzające mają ciągły wgląd w stan realizacji usług oraz potencjalne zyski. Ponadto system rozlicza koszty realizacji usług z uwzględnieniem kosztów pracy (zarówno pracowników etatowych jak i wykonujących prace dorywczą oraz podwykonawców), kosztów materiałów, kosztów zużycia sprzętu. Pozwala także na identyfikację źródeł powyższych kosztów (np. w korelacji z umowami lub wykonawcami). Powyższe informacje dostępne są zarówno w trybie on-line, na potrzeby bieżących decyzji lub w formie statystyk na podstawie danych zarejestrowanych - na potrzeby decyzji o charakterze strategicznym

Procesy realizowane na terminala przeładunkowych obejmują głównie czynności fizyczne wykonywane przez pracowników ręcznie lub z użyciem odpowiedniego sprzętu. Jednocześnie osoby wykonujące lub bezpośrednio nadzorujące te prace odpowiedzialne są odpowiedzialne za wprowadzenie najistotniejszych danych do systemu. Ze względu, na fakt, że system musi być dostępny dla pracowników produkcyjnych, system wykorzystuje technologie webowe oraz posiada moduły przeznaczone dla ręcznych tabletów lub urządzeń mobilnych montowanych w maszynach (koparkach, suwnicach, itp.)

System Onyks TOS do zarządzania terminalem przeładunkowym został też wdrożony w spółce PKP Cargo zarządzającej czterema terminalami, przeładowującej kontenery, towary masowe oraz sztukowe (np. palety, samochody, itp.). W przypadku obiektów rozległych, takich jak terminale przeładunkowe, jesteśmy w stanie wykonać infrastrukturę komunikacyjną opartą o technologie bezprzewodowe, obejmującą obszar o średnicy kilku kilometrów.