System Onyks Bocznicema na celu wsparcie pracy operatorów bocznic kolejowych. Jego funkcjonalność obejmuje prowadzenie rejestrów wagonów, ich bieżącego ilostanu i historii pobytów, wystawianie dokumentów (m.in. wykazów zdawczych, poleceń manewrowych) oraz wspomaganie harmonogramowania pracy.

Wdrożenie systemu organizuje i usprawnia pracę bocznicy kolejowej poprzez eliminację zbędnych czynności. Objęcie systemem kluczowych procesów zapewnia spójność danych i oszczędność czasu przy ich wprowadzaniu. System wspierający pracę zimniejsza ryzyko błędów ludzkich i ogranicza koszty z nimi związane.

Dane prowadzane przez pracowników podczas realizacji codziennych zadań, stanowią bazę informacji dla osób zarządzających bocznicą. W każdej chwili osoby odpowiedzialne za prawidłowa pracę bocznicy mogą uzyskać informację o bieżącym ilostanie wagonów pogrupowanych w dowolny sposób (np. wg typów, właścicieli, stacji docelowych, itp.). Mogą uzyskać informację o bieżącym stanie realizacji zadań i środkach przeznaczonych do ich realizacji. Powyższe informacje dostępne są zarówno w trybie on-line, na potrzeby bieżących decyzji lub w formie statystyk na podstawie danych zarejestrowanych - na potrzeby decyzji o charakterze strategicznym.

Bocznice kolejowe stanowią obiekty o bardzo zróżnicowanych rozmiarach - od pojedynczych torów obsługujących kilkanaście wagonów dziennie, do ogromnych obiektów obejmujących kilkadziesiąt torów, stanowiących złożoną strukturę i obsługujących kilkaset wagonów dziennie. Z tego powodu system Onyks Bocznice został zaprojektowany w sposób maksymalnie skalowały. Implementacja ekonomiczna zrealizowana jest w chmurze przez co wyeliminowane są koszty początkowe na rzecz opłat dostosowanych do potrzeb operatora. Implementacja dla operatorów najbardziej wymagających obejmuje wdrożenie na dedykowanym sprzęcie oraz integrację z systemami informatycznymi operatora (np. ERP, systemy przewoźników, automatyka, systemy detekcji numerów wagonów).

Firma Agat IT wykonywała systemy wspierające pracę bocznic w ramach szerszych zadań dla producentów i operatorów logistycznych paliw i chemikaliów. System wspierający prace bocznic został wdrożony w spółce PKP Cargo w ramach systemu wsparcia terminala przeładunkowego. Nasze doświadczenie pozwala nam na realizację zadań obejmujących wdrożenia oraz wykonanie dedykowanego oprogramowania, wykonanie integracji z systemami zewnętrznymi oraz wykonanie warstwy automatyki współpracującej z wdrażanymi systemami informatycznymi. Jesteśmy w stanie zapewnić wysokiej jakości serwis i utrzymanie systemów wraz z infrastrukturą na zasadach SLA.