System Wczesnego Reagowania na zagrożenia pożarowe (SWR) to typowy system automatyki przemysłowej wykorzystywany do zbierania informacji o elementach ogólnie rozumianego stanu ochrony przeciwpożarowej. System służy do ciągłej kontroli stanu urządzeń wchodzących w skład ogólnie rozumianej instalacji przeciwpożarowej lub urządzeń, których stan pracy może mieć wpływ na zapewnienie optymalnego zabezpieczenia przeciwpożarowego chronionego obiektu lub instalacji. Wbudowane narzędzia autodiagnostyki pozwalają szybko i precyzyjnie zlokalizować ewentualną usterkę oraz sprawdzenie stanu pracy nadzorowanych urządzeń . System posiada funkcję imiennego potwierdzania informacji o wszelkich uszkodzeniach bądź nieprawidłowościach. Pozwala na badanie przebiegu awarii bądź incydentów, ustalania ich przyczyn oraz skutków, a także pozwala na ocenę przebiegu działań gaśniczych. Ponadto posiada wbudowany symulator treningowy. System ułatwia prawidłową eksploatację urządzeń, a także wymusza przestrzeganie normatywów eksploatacyjnych. SWR nie jest wyrobem zastępującym inne wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe i na żadnym poziomie nie zastępuje ich działania. Nie ingeruje w ich pracę i jest systemem podrzędnym w stosunku do innych urządzeń wymaganych przepisami (np. Instalacji Sygnalizacyjno-Alarmowej, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego itp.).

System realizuje następujące zadania i procesy

- odczyt, przetwarzanie i udostępnianie danych z urządzeń obiektowych, w tym central ppoż.

- monitorowanie sprawności poszczególnych urządzeń i sygnalizacja ich nieprawidłowego stanu pracy

- wizualizację architektury nadzorowanych systemów i lokalizacji urządzeń

- symulator treningowy - wspomaganie przestrzeganie okresów przeglądów serwisowych

- archiwizacja danych obiektowych - archiwizacja manipulacji - generowanie raportów - kontrola dostępu do systemu

- autodiagnostyka systemu

System dostarcza szczegółowych informacji o instalacji i urządzaniach zabezpieczenia przeciwpożarowego i sygnalizacji alarmowania pożaru. Jego stosowanie nie wynika z obowiązku prawnego, ale jego zastosowanie w znaczący sposób wpływa na podniesienia stanu zabezpieczenia pożarowego. Poprzez imienne potwierdzanie alarmów wymusza szybką reakcję obsługi na sygnalizowane nieprawidłowości i uszkodzenia, co wpływa w istotny sposób na utrzymanie sprawności instalacji. Zaimplementowane normatywy eksploatacyjne pozwalają na właściwe planowanie i przestrzeganie wymaganych przepisami okresowych przeglądów instalacji ppoż.

Zastosowanie systemu SWR zmniejsza w sposób istotny ryzyko dłuższej niesprawności instalacji ppoż. Wbudowany symulator treningowy pozwala na przeprowadzanie w dowolnej chwili symulacji alarmu pożarowego albo akcji ppoż., co zmniejsza ryzyko błędnego reagowania i postępowania obsługi w przypadkach rzeczywistego zagrożenia. System może by wyposażony w moduł zdalnego dostępu do wytypowanych informacji poprzez przeglądarkę internetową. System jest skalowalny i dostosowywany do konfiguracji i wielkości projektowanych lub istniejących systemów ochrony pożarowej.

Systemy Wczesnego Reagowania na zagrożenia pożarowe uruchomiono w bazach paliwowych OLPP i PKN Orlen.