System realizuje nadzór nad poszczególnymi procesami technologicznymi oraz całością procesu, ułatwia prawidłową eksploatację urządzeń i utrzymywanie prawidłowego zapasu części eksploatacyjnych, a także wymusza przestrzeganie normatywów remontowych. System zbudowany jest z warstwy sterowników PLC oraz z komputerowej warstwy nadrzędnej

 System realizuje następujące zadania i procesy - odczyt, przetwarzanie i udostępnianie danych z przetworników pomiarowych i czujników obiektowych - wizualizację procesów - obsługę procesów technologicznych, realizację algorytmów wynikających z wymogów technologii - obsługę gospodarki remontowej i magazynu części zamiennych - obsługę zapasu elementów eksploatacyjnych oraz prowadzenie prawidłowej eksploatacji urządzeń - archiwizację danych obiektowych - archiwizację manipulacji - generowanie raportów

 System dostarcza szczegółowych informacji o przebiegu procesów w oczyszczalni eliminując tradycyjny wizualny nadzór nad poszczególnymi urządzeniami składowymi instalacji. Dostarczanie na bieżąco informacji dotyczącej stanów magazynowych części zamiennych i eksploatacyjnych w połączeniu z zaimplementowanymi normatywami remontowymi, pozwala na właściwe planowanie dostaw oraz zapewnienia ciągłość pracy i prawidłowy przebieg procesu oczyszczania.

 Zastosowanie systemu Nefryt dla oczyszczalni ścieków zmniejsza w sposób istotny ryzyko skażenia środowiska naturalnego. System może by wyposażony w moduł WebNefryt umożliwiający zdalny dostęp do wytypowanych informacji poprzez przeglądarkę internetową. System jest skalowalny i dostosowywany w warstwie sterownikowej i nadrzędnej do wielkości oczyszczalni i do zaprojektowanych przez branże sanitarno-technologiczną procesów, algorytmów i wyposażenia pomiarowego. [kompetencje/referencje] W grupie kapitałowej Agat uruchomiono lokalne oczyszczalnie ścieków w bazach paliw PKN Orlen w Gutkowie, Gdańsku i Żurawicy.