Referencje - Automatyka, Wizualizacja, CCTV

Pismo referencyjne za wykonanie zadania:"Kolejowy front rozładunkowy paliwa lotniczego dla składu paliwa lotniska im.F.Chopina w Warszawie wraz z rurociągiem dalekosiężnym"

BICentrum

Referencje: "Rozbudowa Bazy Magazynowej nr 111 we Wrocławiu"

Przedsiębiorstwo "Agat" S.A.

Authorized Partner in the Axis Channel Partner Program

AXIS Communications GmbH

Application Development Member in the Axis Application Development Partner Program

AXIS Communications GmbH

List Referencyjny za wykonanie instalacji telewizji przemysłowej na potrzeby BM nr 111 we Wrocławiu PKN Orlen S.A.

Przedsiębiorstwo "Agat" S.A.

List Referencyjny za wykonanie zadania:"Budowa systemu telewizji użytkowej w BP nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej"

OLPP Sp. z o.o.

Referencje za wykonanie zadania inwestycyjnego:"Monitoring wizyjny zbiorników 23 i 24"

PERN "Przyjaźń" S.A.

Referencje: "Rozbudowa systemu telewizji uzytkowej w BP nr 11 w Zamku Bierzgłowski"

OLPP Sp. z o.o.

Referencje: Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej

PKN ORLEN S.A.

Referencje: " Budowa systemu telewizji przemyslowej - wykonawstwo" w BP nr 13 w Zawadówce

OLPP Sp. z o.o.