Referencje - Automatyka, Wizualizacja, CCTV

List Referencyjny za wykonanie zadania:"Wymiana systemu pomiaru temperatury na sterowni Oksydacji Asfaltów IV-V z możliwością drukowania raportów zmianowych dla 67 szt. Czujników Pt 100"

ORLEN ASFALT Sp. z o.o.

List Referencyjny za wykonanie systemu zarządzania terminalem paliw ONYKS dla BM nr 82 w Żurawicy łącznie z opracowaniem i wdrożeniem interfejsu do systemu SAP OIL&GAS

PKN ORLEN S.A.

Zaświadczenie - referencje w zakresie SIMATIC PLC oraz SIMATIC HMI

SIEMENS

List Referencyjny za Centralny System Zbierania i Przetważania Danych Pomiarowych dka 5 wojskowych baz paliwowych NATO w Polsce, w tym 3 dla lotnisk NATO- system zarządzania terminalem paliw ONYKS w wersji ONYKS-FT/MIL

"Flow Technics" Sp. z o.o.

List Referencyjny za zadanie:"Renewal of 14 metering systems for Tank Truck Loading ACC1 up to ACC 14 at the Loading Station in Plock, ul. Chemików 7"

FMC Technologies

List Referencyjny za wykonanie zadania:"Wykonanie prac branzy automatyki z implementacją komputerowego systemu sterowania i wizualizacji e-Strażak w Bazie Adamowo"

PERN "Przyjaźń" S.A.

Certyfikat w zakresie usług SITP PCU-01 w zakresie projektowania, montażu i konserwacji automatyki pożarniczej

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o.

Certyfikat: the company is a certified partner of Siemens Industry Automation and Drive Technologies and is authorized to use the name Siemens Solutions Partner Automation

SIEMENS

Pismo refertencyjne za wykonanie zadania:"Budowa tymczasowego frontu rozładunkowego paliwa lotniczego Lotos Tank Sp. z.o.o. w Porcie Lotniczym im.F. Chopina w Warszawie."

BICentrum

Pismo referencyjne za wykonanie zadania:"Dostosowanie Zakładu Produkcyjnego w Płocku do przyjmowania surowca w cysternach kolejowych.

BICentrum