2008

Przedsiębiorstwo AGAT Sp. z o.o. (na rynku od 1990r.) prowadząc budowy jako GRI lub GW przez wiele lat zlecało zadania branży automatyki i informatyki zewnętrznym firmom podwykonawczym.

W styczniu 2006 r. decyzją Zarządu Spółki został utworzony Pion Techniki i Rozwoju, który rozpoczął działania związane z branżami automatyki i informatyki. W sierpniu 2008 został on przekształcony w związaną kapitałowo firmę córkę AGAT IT S.A. z siedzibą w Łodzi.