Kim jesteśmy?

Cele firmy

Jako dynamicznie rozwijająca się polska firma, działająca w najnowocześniejszych sektorach gospodarki, gdzie obowiązują ostre reguły konkurencji światowej, wykorzystujemy nasze doświadczenia i wiedzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości świadczonych usług. Nasze cele realizujemy dzięki pielęgnowaniu wartości takich jak:

  • zaufanie i uczciwość
  • dynamizm i nowoczesność
  • innowacyjność i profesjonalizm
  • ciągły rozwój

Wiemy, że na sukces firmy pracuje cały zespół. Dlatego też cenimy naszych pracowników i szanujemy różnorodność ich pomysłów i przekonań.

Pamiętamy, że pracujemy nie tylko dla siebie. Dlatego też cenimy naszych klientów i czujemy się względem nich odpowiedzialni. Staramy się poznać i zrozumieć ich potrzeby w celu zagwarantowania realizacji zamierzonych celów. Efektywnie wykorzystujemy nowe technologie, aby stworzyć niezawodne i bezpieczne środowisko pracy, szybki i bezpieczny dostęp do informacji, a także sprawne zarządzanie kosztami i ryzykiem.

Rozwój

Dbamy o rozwój firmy AGAT IT SA w trzech kierunkach:

  • Koncentracja na dotychczasowych formach działania i dotychczasowych rynkach, jednak z dbałością o innowacyjność oraz poszukiwaniem nowych rynków poprzez strategię eksportu
  • Ścisła współpraca z użytkownikami oraz dostawcami
  • Dywersyfikacja działalności firmy

Strategia rozwoju firmy Agat IT zakłada ciągłe doskonalenie się Pracowników i uczestniczenie w postępie technicznym. Z uwagą śledzimy nowe technologie i wdrażamy je w celu zwiększenia efektywności naszych rozwiązań. Zakładamy, że znajomość najnowszych rozwiązań i kreatywne podejście do pracy zawodowej jest obowiązkiem każdego Inżyniera.