Codziennie czuwamy nad bepieczeństwem pożarowym 6 baz paliw na terenie Polski.